Phạm vi hoạt động

  • Toàn khu vực phía nam
  • Điện Tử HT hỗ trợ tất cả các tỉnh phía nam như: Đồng Nai, Bình Dương,
  • Gia Lai, Vũng Tàu, Nha Trang, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Long An, Lâm Đồng,
  • Bình Phước, Đắk Lắk, Bình Định, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ.